Cookies

1. Vilka är vi?

Välkommen till Renault Nordics webbplats https://dacia.se, (se vår juridiska information). Vi tillverkar och säljer fordon med förbränningsmotor och elfordon.

Det här avsnittet handlar om vår policy för hantering av cookies.Här får du veta mer om ursprunget till och användningen av sökinformation som cookies kan registrera på din sökmotor.

Policyn är viktig för dig som vill få en positiv och förtroendefull erfarenhet av våra produkter och våra tjänster, och för oss som vill kunna ge bra och fullständiga svar på dina frågor om hur vi använder cookies och ta hänsyn till dina önskemål.

När webbplatsens innehåll visas kan information om sökning på dina olika enheter (dator, surfplatta, smartphone, etc.) registreras i cookiesregister på din enhet, med förbehåll för de val du har gjort rörande cookies och som du när som helst kan ändra (se avsnitt 4).

2. Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie (eller bevis på anslutning) är en textfil som, beroende på vad du har valt, på ett särskilt utrymme på din enhets hårddisk (dator, surfplatta, etc.) kan registrera när du går in på en webbplats med hjälp av din webbläsare. Den överförs från en webbplatsserver till din sökmotor. Varje cookie är försedd med ett anonymt id. Cookiefilen gör att sändaren kan identifiera den enhet där den är registrerad under den tid denna cookie gäller eller är registrerad. En fysisk person kan inte identifieras med hjälp av cookies.

När du går in på Renaultkoncernens webbplatser kan vi, beroende på vad du har valt, installera olika cookies för drift, resultat, sociala nätverk eller reklamcookies.

3. Cookieskategorier som används på Renaultkoncernens webbplatser

De cookies som vi placerar på våra webbplatser är uppdelade i fyra kategorier för att underlätta hanteringen av dem:

 • Cookies för drift
 • Cookies för resultat och analys
 • Cookies för sociala nätverk
 • Reklamcookies
4. Så hanterar du dina cookies på Renaulkoncernens webbplatser

Du kan ställa in de cookies som vi använder på Renaultkoncernens webbplatser på två sätt:

 1. Genom att använda verktyget för hantering av cookies som vi erbjuder dig (rekommenderas).Med hjälp av verktyget kan du själv hantera ovannämnda kategorier cookies som du godkänner när du söker på våra webbplatser. Du kan också när som helst ändra ditt val.
  Hantera mina cookies.
 2. Med inställningarna på din webbläsare: Du kan ställa in ditt webbläsarprogram så att cookies registreras alternativt inte tillåts, antingen systematiskt eller beroende på varifrån de kommer. Du kan även konfigurera webbläsarprogrammet så att du varje gång får frågan om att acceptera eller inte tillåta cookies, innan de registreras på din enhet.

Hur cookies hanteras varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Hanteringen beskrivs i webbläsarens hjälpmeny där du kan läsa hur du kan ändra vad du vill tillåta när det gäller cookies.

Här nedan visas länkar till informationssidor om hur du kan konfigurera din webbläsare:
Internet Explorer™, Safari™, Chrome™, Firefox™ och Opera™

När du har sparat dina val läser eller skriver vi endast in de cookies som du har tillåtit. De cookies som har registrerats innan du gjorde några inställningar finns fortfarande på din dator men du kan också radera dem via inställningarna på din webbläsare.

Observera att vi använder en cookie för att lagra dina val om cookies, vilket innebär att:

 1. Om du raderar alla cookies bör du ange dina val på nytt

 2. Om du använder en annan kringutrustning, profil eller webbläsare bör du ange dina val på nytt
5. Vad händer om du inte tillåter cookies?

Om du inte tillåter registrering av cookies på din enhet eller om du raderar dem som redan registrerats kan du inte längre utnyttja vissa funktioner som trots allt är nödvändiga för att söka på vissa sidor på Renaultkoncernens webbplats. Det gäller exempelvis om du försöker få tillgång till innehåll och tjänster där det krävs att vi kan känna igen dig. Det gäller också när vi eller våra leverantörer på grund av teknisk kompatibilitet inte kan fastställa vilken typ av webbläsare du använder, parametrar för språk eller visning eller i vilket land din enhet förefaller vara ansluten till internet.

Vid behov friskriver sig Renaultkoncernen från allt ansvar för konsekvenserna som kan uppstå i anslutning till försämrad funktionalitet för våra tjänster, på grund av att Renaultkoncernen inte kan registrera eller hämta cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt eller som du har raderat eller inte har tillåtit.

6. Olika kategorier av cookies

1. Cookies för drift

Cookies för drift för en webbplats gör att du kan söka på webbplatsen och använda de viktigaste funktionerna, exempelvis säkra avsnitt, shoppingvagnar eller faktureringssidor. Dessa cookies samlar inte in någon information som skulle kunna användas i marknadsföringssyfte eller för målgruppsbestämning.

Vi använder dem för att:

 • Anpassa utformningen av Renaultkoncernens webbplatser till det visningsläge som du har valt för din enhet: Språk, upplösning och operativsystem
 • Lagra informationen du matar in i de formulär som du fyller i på Renaultkoncernens webbplatser (registrering eller tillträde till kundavdelningar),
 • Ge dig tillträde till reserverade och personliga avdelningar på webbplatsen, såsom kundavdelningen, tack vare användar-id eller inloggningsuppgifter som du kan ha lämnat till oss tidigare,
 • Genomföra säkerhetsåtgärder, exempelvis när du uppmanas att logga in på nytt till kundavdelningen efter en viss tidsperiod,
 • Lagra beställda produkter och tjänster fram till bekräftelsesidan,
 • Tillhandahålla chatbaserade supporttjänster,
 • Dela med oss av information till en teknisk samarbetspartner enbart för att erbjuda dig tjänster eller funktioner på våra webbplatser.

Verktyget för hantering av cookies som vi ställer till ditt förfogande gör det inte möjligt att avaktivera denna kategori cookies. Du måste acceptera användningen av cookies för att använda vår webbplats. Om du blockerar användningen på ett annat sätt kan vi inte garantera att det fungerar att söka normalt på webbplatsen.

2. Cookies för resultat och analys:
Webbplatsen använder sig av Google Analytics, en tjänst för analys av internetplatser från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder sig av cookies för att hjälpa webbplatsen att analysera besökarnas användning av webbplatsen. Uppgifterna som dessa cookies samlar in om din användning av webbplatsen (däribland ditt IP-nummer) överförs och lagras av Google på servrar i USA. Vi använder informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster rörande verksamheten på webbplatsen och användningen av internet. Mer information om tjänsten Google Analytics finns här.

Vi använder dem för att:

 • Upprätta statistik över hur ofta Renaultgruppens webbplatser besöks och hur vissa delar av webbplatserna används (exempelvis vilka rubriker och vilket innehåll som besöks, hur länge besöket varar eller antalet meddelanden eller fel som uppstår) och som innebär att vi kan öka intresset och användarvänligheten för våra tjänster,
 • Bedöma effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer och förstå vilka sidor som intresserar dig,
 • Testa olika funktionaliteter.

3. Cookies gällande din användning av sociala nätverk
Cookies för sociala nätverk gäller tjänster som tillhandahålls av tredje part, exempelvis knappar för ”gilla” eller ”dela”. De används för att tillhandahålla tjänster eller för att lagra sådant du vill dela på sociala medier. Sociala nätverk med en sådan knapp kan identifiera dig tack vare knappen, även om du inte har använt knappen när du besökt vår webbplats. Den här typen av knapp innebär att sociala medier kan förstå din sökning på vår webbplats, enbart på grund av att ditt konto på det aktuella sociala nätverket var aktiverat på din enhet (sessionen öppen) medan du besökte vår webbplats.

Vi har ingen kontroll över den process som sociala medier använder för att samla in information om din sökning på vår webbplats, som följer av de personuppgifter som de förfogar över. Vi uppmanar dig att studera de sociala nätverkens policy för skydd av privatlivet för att få veta ändamålet med användningen, bland annat i reklamsammanhang, av den information om sökning som de kan samla in med hjälp av dessa knappar. Sådan policy för skydd av privatlivet ska framför allt göra det möjligt för dig att ändra dina val inom de sociala nätverken, genom att ställa in dina användarkonton för respektive nätverk.

Vi använder dem för att:

 • Skapa en länk till/från sociala nätverk som Facebook,
 • Göra det möjligt för dig att identifiera dig på de sociala nätverken när delning har aktiverats,
 • Underlätta din registrering för vissa av våra tjänster genom att återanvända ditt användar-id från ett föreslaget socialt nätverk.

Du kan välja att acceptera eller inte tillåta cookies, men om du inte tillåter dem kan det hända att du inte får tillgång till vissa ”sociala” funktioner för delning och interaktion.

4. Reklamcookies som skickas från vår webbplats av tredje part
Dessa tredje parter erbjuder sina tjänster om de registrerar att du har besökt vår sida.

Vad är syftet med att få reklam som är anpassad efter din sökning?
Vår målsättning är att ge dig så relevant reklam som möjligt. Tekniken med cookies gör det möjligt att i realtid fastställa vilken reklam som ska visas på vilken enhet, beroende på din senaste sökning på en eller flera webbplatser eller applikationer.

Du vill sannolikt se reklam som motsvarar dina intressen snarare än reklam som är ointressant för dig. Annonsörer som vill sprida sin reklam är också intresserade av att visa sina erbjudanden för de användare som är mest intresserade av dessa.

Vi använder dem för att:

 • Anpassa reklaminnehållet som visas på din enhet via våra reklamutrymmen i förhållande till de uppgifter om placering (longitud och latitud) som din enhet översänder efter ditt godkännande,
 • Sända information till reklamföretagen om ditt besök för att ge dig den reklam som sannolikt är mest intressant,
 • Anpassa reklaminnehållet som visas på din enhet i våra reklamutrymmen i förhållande till de anonyma personuppgifter som du har valt att lämna till reklamföretaget.

Tredje parts placering och användning av cookies omfattas av deras policy för skydd av privatlivet. Vi informerar dig om syftet med de cookies vi känner till och vilka möjligheter du har att välja när det gäller dessa.

7. Kompletterande lösning för att hantera reklamcookies som tredje part skickar från vår webbplats

Du kan gå in på webbplatsen Youronlinechoices som tagits fram av företag inom digital reklam i den europeiska föreningen EDAA (European Digital Advertising Alliance).

Du kan då få veta vilka företag som är registrerade på plattformen och som erbjuder möjligheten att acceptera eller inte godkänna cookies som de använder för att anpassa den reklam som visas till din sökning: http://www.youronlinechoices.com/se/

Denna europeiska plattform drivs av ett stort antal verksamma personer inom internetreklam och består av ett centraliserat gränssnitt där du antingen kan acceptera eller inte godkänna cookies som kan användas för att anpassa reklamen till din sökning. Observera att detta förfarande inte hindrar att reklam visas på de internetsidor som du besöker. Det blockerar endast tekniken som gör det möjligt att anpassa reklamen till dina intresseområden.

8. Om du delar din enhet med andra användare

Om din enhet används av flera personer och har flera tillgängliga sökmotorer kan vi inte garantera att de tjänster och den reklam som är avsedd för din enhet verkligen motsvarar din egen användning och inte en annan användares profil. I förekommande fall är du ansvarig när fler personer använda din enhet och för inställning av parametrar för din webbläsare när det gäller cookies.

9. Särskilda fall: Flash-cookies från ”ADOBE FLASH PLAYER”™

”Adobe Flash Player”™ är en applikation som gör det möjligt att snabbt utveckla dynamiskt innehåll med hjälp av programspråket ”Flash”. Flash (och andra applikationer av samma typ) lagrar parametrarna, preferenser och användningen av detta innehåll tack vare en teknik som liknar den för cookies. ”Adobe Flash Player”™ hanterar informationen och dina val via ett annat gränssnitt än det som tillhandahålls av din sökmotor. Om din sökmotor kan visa innehåll som utvecklats med Flash föreslår vi att du använder dina verktyg för att hantera Flash-cookies direkt på webbplatsen http://www.adobe.com/fr/