Dacia Assistans
Din hjälp på vägen

Om du råkar ut för något fel på din Dacia och inte kan fortsätta resan, ta kontakt med Dacia Assistance.

I Sverige: 020-920 270 (kostnadsfritt)
Utomlands: +46 8 21 88 45

Dacia Assistance gäller om ditt Dacia-fordon råkar ut för ett fel som försätter det ur körbart skick. Ett fel som försätter fordonet ur körbart skick definieras som:

Ett plötsligt och oförutsägbart fel som beror på fel i någon mekanisk, elektrisk eller elektronisk komponent, som resulterar i att fordonet försätts ur körbart skick och som inte beror på otillräckligt underhåll. Dacia-fordonet måste ha genomgått service enligt specifikationerna i servicehäftet.

Dacia Assistans

Hjälp på plats

Om det är praktiskt möjligt och om reparationskostnaden är mindre än bogseringskostnaden utförs nödvändiga reparationer på plats.

Bogsering

Bogsering utförs av säkerhetsskäl om det inte är möjligt att reparera fordonet på plats inom rimlig tid. Om avståndet mellan platsen för stilleståndet och hemmet är mindre än 50 km, förs fordonet till din vanliga Daciaverkstad. Om avståndet är större än 50 km eller om felet inträffar utomlands, bogseras fordonet till närmaste Daciaverkstad.

Giltighet

Dacia assistans gäller endast om fordonet har köpts i Sverige. Dacia assistans erbjuds endast för de nya Dacia bilar som sålts av en auktoriserad Dacia återförsäljare med undantag för paragraf 3.

Dacia assistans gäller i följande länder: ANDORRA – BELGIEN – BOSNIEN OCH HERCEGOVINA – BULGARIEN – DANMARK – ESTLAND – FINLAND –FRANKRIKE– ITALIEN – KROATIEN – LETTLAND – LIECHTENSTEIN – LITAUEN – LUXEMBURG – MAKEDONIEN – MONACO – NEDERLÄNDERNA – NORGE – POLEN – PORTUGAL – RUMÄNIEN – SAN MARINO– SCHWEIZ – SERBIEN-MONTENEGRO – SLOVAKIEN – SLOVENIEN – SPANIEN– STORBRITANNIEN – SVERIGE – TJECKIEN – TYSKLAND– UNGERN – ÖSTERRIKE

Du måste omedelbart rapportera felet till Dacia Assistans, samma dag som felet inträffade. Tjänster som inte utförts via Dacia assistans ersätts inte. Assistanstjänsterna tillhandahålls uteslutande av Dacia Assistans.

Dacia assistans gäller från inköpsdagen upp till:
Tre år eller begränsat till 100 000 km.

Dacia Assistance gäller inte:

 • Fordon som är inblandade i tävlingar eller träning för tävlingsändamål.
 • Avsiktligt lagbrott vid körning av fordonet.
 • Krig eller risk för krig, revolution, uppror, strejk, terroristangrepp, radioaktivitet, jordbävning eller andra orsaker som kan anses vara force majeure.
 • Assistans som fordonsägaren eller annan person har beställt utan att först ha kontaktat eller fått tillåtelse från Dacia Assistans.
 • Skadad egendom.
 • Momskostnader som du eller fordonsägaren/uthyraren är ansvariga för, dvs. för nyttofordon.
 • Fordon som är avställt, vilket har rapporterats till bilregistret.
 • Normala reparationer och reservdelskostnader.
 • Punktering.
 • Förlust av bränsle.

Innan du ringer Dacia Assistans, kontrollera att du har följande uppgifter tillgängliga:

 • Fordonets registreringsnummer och färg, så att fordonet enkelt kan identifieras.
 • Var fordonet finns, så att det enkelt kan lokaliseras.
 • Beskrivning av problemet, så att rätt återställningsprogram kan initieras för att hjälpa dig och ditt fordon.
 • Ägarens namn och adress för identifiering.
 • Telefon eller faxnummer där du kan nås, så att du kan få information i realtid.
 • Om möjligt, fordonets VIN-nummer (chassinummer).